Buruh Kedai

$ 350 / month
Logo of Koperasi ABDB DTB (Kowira)
Category:
Brunei Jobs
Job Offer:
Retail / Wholesale Jobs
Salary:
$ 350 / month
Region:
Brunei Muara
City:
Bandar Seri Begawan
Local area:
Koperasi ABDB DTB (KOWIRA)
Job Details:

Position: Buruh Kedai
Total Vacancy: 3 Male/Female

Job Description:

1. Menolong ketua kedai dalam mengemaskinikan pentadbiran kedai dan mengambil alih tugas sewaktu ketiadaan ketua kedai.
2. Bertanggungjawab membuat pemeriksaan keatas barang-barang yang dihantar daripada stor bantuan / pembekal luar bagi memastikan barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan tidak mansuh
3. Memastikan semua barang-barang jualan tersusun rapi dengan menanda harga serta membuat pemantauan pada setiap masa terhadap tarikh mansuh.
4. Membuat pemeriksaan bulanan (Stock Check) pada setiap hujung bulan bagi memastikan stok penutup dan hasil jualan.
5. Tidak ada masalah kenderaan.

Education Required: GCE ´´O´´ Level
Age: 18 - 40 years old
Driving License Class: 3
Basic Salary: B$ 350 / Month
Allowances: B$ 110
Employment Type: Full Time
Benefit: Akan dimaklumkan semasa sesi temuduga.

Closing date: 08/05/2019


New!   View our jobs on FACEBOOK !Shop Safely
- Always meet seller in person.
- Check the item before you buy.
- Pay only after collecting the item. Learn more
©2021 Bruneida.com - The Online Marketplace of Brunei