Business, Art & Technology Teacher (Relief)

$ 68 / day
Logo of Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Category:
Brunei Jobs
Job Offer:
Education / Training Jobs
Salary:
$ 68 / day
Region:
Brunei Muara
City:
Bandar Seri Begawan
Local area:
Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Secondary school, Jalan Kebangsaan
Job Details:

Position: Business, Art & Technology Teacher (Relief)
Total Vacancy: 5 Male/Female

Job Description:

Permohonan adalah dipelawa daripada pemohon-pemohon yang berkelayakan bagi memenuhi jawatan berikut di SEKOLAH MENENGAH YAYASAN SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH; Guru Sandaran /Business, Art & Technology/ /(BAT)

Kelayakan asas:

1. Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau Penduduk Tetap.
2. Mempunyai sekurang-kurangnya Diploma atau Ijazah dalam bidang yang bersesuaian.

Keutamaan Akan Diberikan Kepada Pemohon-Pemohon Yang;

1. Mempunyai kelulusan Diploma atau Ijazah Pedidikan.
2. Mempunyai kelulusan Diploma atau Ijazah khusus dalam mata pelajaran yang berkenaan.
3. Mempunyai pengalaman dalam mengajar mata pelajaran yang berkenaan.
4. Mempunyai lesen memandu kelas
5. Hanya pemohon yang memenuhi syarat iklan dan disenarai pendek sahaja yang akan dihubungi.

Tarikh tutup permohonan pada hari Jumaat, 21 Februari 2020, jam 5. 00 petang.

Education Required: First Degree or equivalent
Age: 20 - 50 years old
Driving License Class: 3
Basic Salary: B$ 68 / Day
Employment Type: Full Time

Closing date: 21/02/2020


New!   View our jobs on FACEBOOK !Shop Safely
- Always meet seller in person.
- Check the item before you buy.
- Pay only after collecting the item. Learn more
©2021 Bruneida.com - The Online Marketplace of Brunei