Driver (Foreign Worker Only)

$ 500 / month
Logo of Kenview Enterprise Sdn. Bhd.
Category:
Brunei Jobs
Job Offer:
Other Jobs
Salary:
$ 500 / month
Region:
Brunei Muara
City:
Bandar Seri Begawan
Local area:
Lot 13 & 14, Spg 557. Tapak Perindustrian Salar, Kg Salar, Jln Muara
Job Details:

Position: Driver (Foreign Worker Only)
Total Vacancy: 1 Male

Job Description:

1. Memandu kenderaan syarikat untuk menghantar dan mengambil pekerja / barang perabot bagi urusan-urusan syarikat serta lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.
2. Bertugas mengikut seperti jadual waktu bertugas yang telah disediakan.
3. Memeriksa / menyemak kenderaan-kenderaan dan juga peralatannya setiap hari untuk memastikan kenderaan adalah di dalam keadaan yang selamat dan sempurna untuk digunakan sebelum memulakan tugas.
4. Sentiasa memelihara / memastikan kesempurnaan dan kebersihan kenderaan-kenderaan syarikat.
5. Membuat dan menghadapkan laporan mengenai kerosakan ataupun tanda-tanda kerosakan ke atas kenderaan-kenderaan syarikat dengan segera.
6. Memastikan kenderaan-kenderaan syarikat adalah digunakan bagi urusan-urusan rasmi syarikat sahaja.

Age: 25 - 35 years old
Driving License Class: 3--4
Basic Salary: B$ 500 / Month
Employment Type: Full Time

Closing date: 10/08/2019


New!   View our jobs on FACEBOOK !Shop Safely
- Always meet seller in person.
- Check the item before you buy.
- Pay only after collecting the item. Learn more
©2022 Bruneida.com - The Online Marketplace of Brunei