General Labour

$ 20 / day
Logo of Brunei Transporting Company
Category:
Brunei Jobs
Job Offer:
Other Jobs
Salary:
$ 20 / day
Region:
Brunei Muara
City:
Bandar Seri Begawan
Local area:
Tempat Melapor: No 32, Kg Sabun, Jalan Pantai Serasa, Muara
Job Details:

Position: General Labour
Total Vacancy: 2 Male

Job Description:

- NAMA JAWATAN: BURUH AM ´HELPER´
- HARI BERKERJA:
>> ISNIN HINGGA SABTU JAM BERKERJA: ISNIN - KHAMIS, SABTU 8 PAGI HINGGA 5 PETANG (TERMASUK LEBIH MASA JIKA DIPERLUKAN/DIARAHKAN)
>>JUMAAT 8 PAGI HINGGA 5 PETANG (TERMASUK 2 JAM REHAT SEMBAHYANG JUMAAT)

Peringatan:

A - Syarat #1, 4, 5. 6 dan 7 adalah sangat mustahak.

B - Sila baca maklumat yang tertera dengan teliti.
Dengan menghantar permohonan ini, ada bersetuju dengan kerja-kerja dinyatakan.

C - Mana-mana yang di senarai pendek untuk temuduga tetapi tidak hadir pada hari yang ditetapkan, dikira menarik diri.

Syarat-syarat:

1. Mempunyai Lesen Memandu Kelas 3

2. Berpengalaman minima 1. 5 tahun sebagai buruh adalah satu kelebihan

3. /Pemegang sijil [Rigging & Slingging] adalah satu kelebihan/

4. Fit untuk berkerja dan tidak ada masalaha kesihatan

5. Tidak ada masalah berkerja malam atau lebih dari jam berkerja yang di nyatakan (Overtime)

6. Tidak ada masalah kenderaan untuk berkerja

7. Tidak ada rekod yang dinyatakan dibawah:
o Kemalangan Jalan Raya (atau yang kecil2)
o Melanggar Akta dan Peraturan Lalu Lintas Jalan Raya dan akta-akta lain (dadah dll)
o Testimonial kurang baik / memuaskan dari tempat kerja lama

Sebagai Buruh Am (´Helper´), anda akan menjalankan pelbagai tugas rutin yang berkaitan dengan PROSES-PROSES PENGANGKUTAN.

Ia juga termasuk tugas-tugas pembersihan (cleaning) dan penyelengaraan (maintenance) bangunan / tapak dan kenderaan-kenderaan syarikat.

Ianya termasuk:

1. Pembungkus dan penggerak (Packing and movers) - bagi kerja-kerja expot atau pindah rumah

2. Pemunggahan kontena (Unstuffing container) - bagi kerja-kerja pengeluaran kargo-kargo dalam kontena

3. /(Jika ada sijil Rigging & Sligging - Sendiri atau dihantar Syarikat)/ Rigger yang cekap d/alam proses-proses lifting yang selamat/ ketika memuatkan (naik) dan memunggah (turun) barang-barang / kargo am kepada dan dari trak-trak kargo.

4. Memuatkan (naik) dan memunggah (turun) barang-barang / kargo am kepada dan dari trak-trak kargo. (Loading and unstuffing cargos on/off trucks) Ianya juga termasuk kerja-kerja seperti penghantaran / pengangkutan seperti berikut: + Kargo (Cargo Delivery) + Kereta (Car Vehicle Transportation / Car Carrier jobs) + Tong Gas (Gas jobs)

Keadaan Bekerja (Working Conditions)

• Kebanyakannya di luar (Ikut situasi dan lokasi penghantaran atau muatan)
• Persekitaran pemunggahan, memuatkan dan penghantaran
• Terdedah kepada cuaca Brunei - Panas dan/atau hujan dan bunyi-bunyi trak
• Tidak terhad kepada bekerja melebihi daripada jam kerja yang di nyatakan dengan di bayar overtime

Keperluan Fizikal (Physical Requirements)

• Banyak berdiri dan berjalanan
• Pergerakkan, pengjangkauan (reaching) dan pengendalian yang berulang / kerap
• Berkerja dalam tahap ketinggian (yang selamat) apabila diarahkan dan diperlukan
• Mengangkat dan membawa barangan secara fizikal sehingga 53lbs
• Menolak dan menarik sehingga 60 lbs - 70 lbs.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi HR @ 223 1621 Dengan menghantar / menghadapkan permohonan anda kepada Syarikat Pengangkutan Brunei atau emel atau menggunakan borang rasmi atau melalui mana-mana lawan sesawang pekerjaan yang mengiklankan jawatan ini:

1. Anda dengan ini mengesahkan bahawa semua maklumat yang anda berikan dalam Permohonan ini adalah benar dan tepat. Sekiranya pengesahan diperlukan pada maklumat tersebut, anda dengan ini membenarkan Syarikat Pengangkut Brunei (´´BTC´´) untuk menjalankan siasatan yang diperlukan.

2. Anda mengakui bahawa penyerahan Permohonan ini kepada Syarikat Pengangkut Brunei (“BTC”) tidak menjamin jaminan pekerjaan dengan syarikat.

3. Anda selanjutnya mengakui bahawa apa-apa ketidaktepatan atau ketinggalan maklumat yang penting untuk Permohonan ini telah menjadi kesalahan penyataan dan jika saya kemudiannya dipekerjakan oleh Syarikat Pengangkut Brunei (“BTC”), syarikat ini boleh dengan budi bicara mutlaknya menamatkan kontrak kerja anda.

4. Anda memahami dan setuju dengan syarat-syarat yang tertera di pengiklanan jawatan ini dan jika anda kemudiannya tidak mengikut syarat-syarat yang tertera jika dipekerjakan oleh Syarikat Pengangkut Brunei (“BTC”), syarikat ini boleh dengan budi bicara mutlaknya menamatkan kontrak kerja anda.

Benefit:
- Overtime - Lebih Masa $3. 00 (per hour/sejam) /
- Perbelanjaan klinik / Insurans
-- Semua yang dinyatakan diatas adalah tertakluk kepada terma dan syarat.

Age: 25 - 40 years old
Driving License Class: 3
Basic Salary: B$ 20 / Day
Employment Type: Full Time

Closing date: 11/07/2019


New!   View our jobs on FACEBOOK !Shop Safely
- Always meet seller in person.
- Check the item before you buy.
- Pay only after collecting the item. Learn more
©2021 Bruneida.com - The Online Marketplace of Brunei