Heavy vehicle Driver (road tanker)

$ 900 / month
Category:
Brunei Jobs
Job Offer:
Other Jobs
Salary:
$ 900 / month
Region:
Brunei Muara
City:
Bandar Seri Begawan
Local area:
Kg Kapok
Location map:
- Hanya yang mempunyai lesen memandu kelas 2/11 dan 5 yang akan di layan, nilai dan diproses untuk temuduga.

- Latihan bekerja akan diberi (3 bulan)

- Mestilah mempunyai rekod bersih dari jenayah termasuk kes dadah.

- Mempunyai kesihatan yang baik untuk memandu dengan selamat.

- Mestilah mempunyai pengalaman memandu kelas 5 dan 2/11.

- Pandai membaca dan menulis

- Boleh bekerja secara Shift.

- akan diberi Insentif prestasi bulanan dan tahunan.

- Email CV kepada recruitment. bwn@gmail. com ATAU melalui pos ke P. O Box 132, KA1531, Kuala Belait.


New!   View our jobs on FACEBOOK !Shop Safely
- Always meet seller in person.
- Check the item before you buy.
- Pay only after collecting the item. Learn more
©2022 Bruneida.com - The Online Marketplace of Brunei