Mencari pekerjaan

$ 700 / month
Category:
Brunei Jobs
Jobseeker:
Other Jobs
Salary:
$ 700 / month
Region:
Belait
City:
Kuala Belait
Local area:
Tutong Town
- Indonesian.
- Lelaki.
- 23 tahun.

Kemampuan:
- Mempunyai pengalaman sebagai Sales Assistant selama 4 tahun di mana tugas-tugasnya termasuk:
(1) Mengendalikan stocktake.
(2) Memantau pergerakan stok.
(3) Membeli stok daripada pembekal.
(4) Menerima stok dan mengemaskinikan data ke dalam sistem.

- Boleh berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu (pasif), Bahasa Hakka (aktif), Bahasa Mandarin (beginner) & Bahasa Inggeris (beginner)
- Cepat & cekap menangkap apa yang dipelajari.
- Berkebolehan bekerja dengan baik samaada di dalam pasukan ataupun bersendirian.
- Boleh bekerja dengan baik di bawah tekanan stress.
- Boleh melakukan kerja-kerja berat & tahan berpanas.
- Mempunyai kemahiran perkhidmatan pelanggan yang baik.
- Bertanggungjawab.


New!   View our jobs on FACEBOOK !Shop Safely
- Always meet seller in person.
- Check the item before you buy.
- Pay only after collecting the item. Learn more
©2020 Bruneida.com - The Online Marketplace of Brunei