Office Cleaner

$ 350 / month
Category:
Brunei Jobs
Job Offer:
Other Jobs
Salary:
$ 350 / month
Region:
Brunei Muara
City:
Bandar Seri Begawan
Local area:
Kg Mata-mata, Gadong
PHH GAS & CHEMICAL SDN BERHAD

Tidak ada sebarang kelayakkan yang dikehendaki.

Penerangan tugas:
• Memastikan kawasan pejabat bersih setiap masa.
• Melakukan pembersihan secara menyapu, menggosok dan sebagainya.
• Memastikan semua sampah dipejabat terkumpul dan dibuang setiap hari.
• Memberitahu kakitangan yang berkenaan mengenai pembaikan yang diperlukan seperti pembaikan paip bocor dan sebagainya.
• Memberikan kakitangan yang bertanggungjawab senarai barang dan peralatan yang diperlukan untuk membersihkan kawasan pejabat.


New!   View our jobs on FACEBOOK !Shop Safely
- Always meet seller in person.
- Check the item before you buy.
- Pay only after collecting the item. Learn more
©2022 Bruneida.com - The Online Marketplace of Brunei