PELAYAN

$ 350 / month
Logo of Kokokan Eatery And Catering
Category:
Brunei Jobs
Job Offer:
Food / Beverage Jobs
Salary:
$ 350 / month
Region:
Brunei Muara
City:
Bandar Seri Begawan
Local area:
No. 12, Block B, Ground Floor Abdul Razak Complex
Job Details:

Position: PELAYAN
Total Vacancy: 4 Male/Female

Job Description:

1. Mengambil pesanan daripada pelanggan dan dimasukakn ke dalam sistem berkomputer.
2. Kemahiran komunikasi yang sangat baik.
3. Membantu di dapur apabila diperlukan.
4. Memastikan meja dan kerusi adalah bersih dan teratur.
5. Membersihkan tempat kerja selepas waktu perniagaan.
6. Boleh bekerja mengikut shiff termasuk bekerja semasa cuti awam.
7. Tiada masalah kedatangan.
8. Harus sopan dengan pelanggan.
9. Memastikan setiap pesanan adalah tepat dan dihantar dengan cepat.
10. Mempunyai pengalaman sebagai pelayan selama 2 tahun.

Education Required: GCE ´´O´´ Level
Age: 18 - 27 years old
Driving License Class: 3
Basic Salary: B$ 350 / Month
Employment Type: Full Time

Closing date: 09/11/2019


New!   View our jobs on FACEBOOK !Shop Safely
- Always meet seller in person.
- Check the item before you buy.
- Pay only after collecting the item. Learn more
©2021 Bruneida.com - The Online Marketplace of Brunei