Pemandu

$ 400 / month
Logo of Koperasi ABDB DTB (Kowira)
Category:
Brunei Jobs
Job Offer:
Other Jobs
Salary:
$ 400 / month
Region:
Brunei Muara
City:
Bandar Seri Begawan
Local area:
Pejabat Pentadbiran KOWIRA Bangunan Kelab Peringkat Rendah Berakas Garison
Job Details:

Position: Pemandu
Total Vacancy: 3 Male

Job Description:

1. Menghantar dan mengambil pekerja ke tempat cawangan-cawangan yang ditugaskan.
2. Sentiasa menjaga kebersihan luar dan dalam kenderaan.
3. Membuat penghantaran barang-barang ke kedai – kedai runcit dan kedai-kedai gunting KOWIRA.
4. Mengambil beras dan gula di gudang Stor Negara serta lain-lain keperluan kedai runcit dan memastikan keadaan beras, gula dan lain-lain berada dalam keadaan baik.
5. Tidak ada masalah kenderaan

Age: 30 - 50 years old
Driving License Class: 5
Basic Salary: B$ 400 / Month
Allowances: B$ 60
Employment Type: Full Time
Benefit: akan dimaklumkan semasa sesi temuduga diadakan.

Closing date: 25/07/2019


New!   View our jobs on FACEBOOK !Shop Safely
- Always meet seller in person.
- Check the item before you buy.
- Pay only after collecting the item. Learn more
©2022 Bruneida.com - The Online Marketplace of Brunei