Buruh Kedai
$ 350 / month

Logo of Koperasi ABDB DTB (Kowira)Category:
Brunei Jobs
Job category:
Retail / Wholesale Jobs
Job vacancy:
Job Offer
Salary:
$ 350 / month
Region:
Brunei Muara
City:
Bandar Seri Begawan
Local area:
Koperasi ABDB DTB (KOWIRA)
Ad ID:
60093
Job Details:

Position: Buruh Kedai
Total Vacancy: 3 Male/Female

Job Description:

1. Menolong ketua kedai dalam mengemaskinikan pentadbiran kedai dan mengambil alih tugas sewaktu ketiadaan ketua kedai.
2. Bertanggungjawab membuat pemeriksaan keatas barang-barang yang dihantar daripada stor bantuan / pembekal luar bagi memastikan barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan tidak mansuh
3. Memastikan semua barang-barang jualan tersusun rapi dengan menanda harga serta membuat pemantauan pada setiap masa terhadap tarikh mansuh.
4. Membuat pemeriksaan bulanan (Stock Check) pada setiap hujung bulan bagi memastikan stok penutup dan hasil jualan.
5. Tidak ada masalah kenderaan.

Education Required: GCE ´´O´´ Level
Age: 18 - 40 years old
Driving License Class: 3
Basic Salary: B$ 350 / Month
Allowances: B$ 110
Employment Type: Full Time
Benefit: Akan dimaklumkan semasa sesi temuduga.

Closing date: 08/05/2019

Koperasi ABDB DTB (Kowira) 
Page version: Mobile | Normal
Help | Privacy | Terms | Feedback
©Bruneida.com